Vrátíme prestiž učňovskému školství a poctivému řemeslu ?

Beseda s lidickými pamětníky ve Stříbrné Skalici

V letošním roce uplyne 70 let od okamžiku, kdy byla vypálena středočeská obec Lidice.

I po tak dlouhé době považuji za nutné a smysluplné připomínat tuto otřesnou válečnou událost. V zájmu zachování historické paměti zejména pro mladou generaci se rozhodli žijící pamětníci spolu s představiteli Českého svazu bojovníků za svobodu uspořádat v roce 2012 sérii besed s názvem „Lidice v paměti tří generací“ pro žáky základních a středních škol. První z besed proběhla na základní škole ve Stříbrné Skalici.

Jako bývalá učitelka si velmi dobře uvědomuji, jak je důležité dětem připomínat nezkreslenou historickou pravdu a naučit nejmladší generaci vážit si našich národních dějin. Jen takový národ, který je hrdý na svou historii, dokáže se prát za současnost. Jedna živá diskuse s lidmi, kteří vyprávějí vlastní zážitky z války, je větším přínosem než biflování dat a frází z učebnice.

Paní Cábová popsala dětem prožitky osmnáctileté dívky odvlečené do Ravensbrücku, paní Čepelová zase zavzpomínala na čtyřletý pokus o její převýchovu v německé rodině. Také pan Horešovský jako přeživší lidické dítě měl dětem co vyprávět. Z dotazů žáků bylo patrné, že dnes už si vůbec nedovedeme nacistické hrůzy představit a pochopit je. Naštěstí.

Článek ze dne: 14.02.2012, celkem byl přečten 384x

Užitečné odkazy: Suverenita Facebook Galerie Zubov Olga Zubová na iDnes Psí útulek
OlgaZubova.cz

Copyright DITOM Construction s.r.o. - Výrobce regálových systémů 2010, Olga Zubová. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru. Připomínky a dotazy technického charakteru směřujte laskavě na adresu webmaster@olgazubova.cz(čas dotazu:0.015, návštěvy: 109442/19)