Stojím na straně poctivých lidí

Česká televize vsadila na cenzuru ?

Praha,

7. srpna 2012

Tisková zpráva

SUVERENITA – Blok Jany Bobošíkové (SBB)

Česká televize nepokrytě vsadila na cenzuru

Favority krajských voleb nevyberou voliči, ale veřejnoprávní televize

Suverenita (SBB) je šokována a nemůže uvěřit nové aktivitě České televize. Považuje ji za vrchol manipulátorství, dovedené až k dokonalosti. Nejen, že o výběru diskutujících v jejích předvolebních speciálech budou rozhodovat pochybné výsledky předvolebních průzkumů výzkumných agentur. O jejich kvalitě a profesionalitě si mohl každý vytvořit obrázek na základě fiaska jejich odhadů a skutečných výsledků ve volbách do Poslanecké sněmovně v roce 2010. Pro ilustraci dokládáme v přiložené tabulce rozdíly v předvolebních průzkumech a skutečných volebních výsledcích SUVERENITY – Bloku Jany Bobošíkové.

Česká televize navíc v rámci „změny formátu vysílání“ bude mít ve studiu „komornější publikum“. Přeloženo do srozumitelné češtiny, nepřipustí v publiku účast zástupců těch stran, které do předvolebního speciálu nebudou pozvány. Podle ředitele Dvořáka „je smyslem vysílání představit voličům favority krajských voleb“. Podle Suverenity (SBB) nemůže favority voleb vybírat Česká televize, ale voliči. Úkolem veřejnoprávního média je poskytnout všem kandidujícím subjektům stejný prostor, aby nebyla narušena volná soutěž politických stran zakotvená v Ústavě České republiky. Tvrzení ředitele ČT Dvořáka, že „celou tuto aktivitu stavíme jako naplnění služby veřejnosti“ považujeme naopak za výsměch veřejnosti a za špatně skrývanou snahu cenzurovat předvolební vysílání tak, aby v něm dostaly příležitost jenom některé strany a jenom některé názory. Těžko také můžeme uvěřit tvrzení moderátora Moravce, že „jde o co nejucelenější předvolební servis divákům České televize“. Takové vysílání by těžko mohlo většinu kandidujících stran ignorovat. Podíváme-li se na výběr osob a témat v jeho pravidelném diskusním pořadu OVM, není to pro nás žádným překvapením.

Suverenita (SBB) se již po prvních informacích, které jsme o předvolebním vysílání obdrželi, obrátila na Radu České televize se žádostí, aby zasadila buď o zrušení tohoto plánovaného vysílání bez náhrady, nebo o jeho změnu tak, aby v rámci vysílacího času dostaly všechny politické strany a hnutí, které splní zákonné podmínky pro účast ve volbách do krajských zastupitelstev, zcela stejný prostor k vlastní prezentaci. Jsme přesvědčeni, že jedině tak nedojde k narušení volné soutěže politických stran, k nepřípustnému ovlivňování voličů a k nepřijatelnému znevýhodnění podstatné části kandidujících subjektů. Nově informace o předvolebním vysílání ještě znásobují naléhavost naší žádosti.

JUDr. Václav Musílek

místopředseda Suverenity (SBB)

Článek ze dne: 07.08.2012, celkem byl přečten 1126x

Užitečné odkazy: Suverenita Facebook Galerie Zubov Olga Zubová na iDnes Psí útulek
OlgaZubova.cz

Copyright DITOM Construction s.r.o. - Výrobce regálových systémů 2010, Olga Zubová. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru. Připomínky a dotazy technického charakteru směřujte laskavě na adresu webmaster@olgazubova.cz(čas dotazu:0.0079, návštěvy: 146841/9)