Do politiky patří selský rozum a ohleduplnost

Nemocnice na kraji města aneb seriál se šťastným koncem?

O kutnohorské nemocnici čteme a slyšíme už několik let. Několik let se nad ní vznáší otázka její existence a financování, které neúměrně zatěžuje městský rozpočet, kvality poskytované péče, otázka pod jakým vedením a jak bude dál kutnohorský špitál

fungovat, zda personál nepřijde o zaměstnání a zda kutnohorští občané nebudou muset jezdit za lékaři do sousední Čáslavi či do Kolína. Nemám ráda spekulace. Vždycky se mi v životě osvědčilo přesvědčit se na vlastní oči a „sáhnout“ si na problém. Udělala jsem si tedy i o nemocnici malý test, abych se v situaci aktuálně zorientovala. Dovolte mi podělit se s vámi o několik zjištění a pohledů na věc.

Pohled osobní

Mám ke kutnohorské nemocnici vztah. Kromě toho, že jsem se v ní narodila, „monitoruji“ ji už půl století. Poznala jsem práci místních chirurgů, gynekologů, pediatrů, ortopedů i internistů. Vím, jak vypadá rentgenový pult, porodní i operační sál, mám za sebou návštěvy JIPky, sádrovny i LDN. Nemohu potvrdit fámy o údajně nedokonalé zdejší lékařské péči. Naopak. A každému, kdo tvrdí, že je přece jedno, kterou nemocnici vyhledá, vzkazuji, že pohodlné je zajít nebo zajet do nemocnice právě tam, kde bydlím.

Nechci se zabývat otázkami, jestli vynaložené městské prostředky na nemocnici byly použity vždycky účelně a efektivně, to je věcí ekonomického auditu. Na radnici se koaliční i opoziční zastupitelé shodnou, že další financování špitálu je pro město prostě neúnosné. V době hospodářské krize, kdy se šetří, kde se dá, lze očekávat také krácení městského rozpočtu. Chápu. Kdo vyřeší tenhle rébus?

Pohled a slovo hejtmana

Věci se daly do pohybu s nástupem středočeského hejtmana Davida Ratha do funkce. Netají se tím, že má Kutnou Horu rád, nabídka na záchranu naší nemocnice byla jedním z jeho prvních počinů. Na můj dotaz, s jakým úmyslem chce převést nemocnici pod krajskou správu, co ho k tomu vede, bez váhání odpověděl: „Mým cílem je zachování základních zdravotních oborů v kutnohorské nemocnici. Bez pomoci kraje by nemocnici hrozilo zavření.“ No vida. První pozitivní zpráva! O hejtmanovi se říká, že věci dotahuje do konce a plní sliby.

Pohled ministerský aneb se starostou k Janotovi a k Juráskové

Starosta Ivo Šalátek je na radnici druhé období a odhaduji, že slovo nemocnice se tam skloňuje od jeho prvního usednutí na starostovskou židli. Když se ho ptám na novinky kolem špitálu, hovoří bez emocí, fundovaně a mám za to, že nabídku Středočeského kraje vítá. Seznamuje mě s problémem dotace ve výši téměř 70 mil. Kč z Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví poskytnuté v roce 2000 na rekonstrukci operačních sálů. Hrozí, že v případě převodu na jiného majitele musí město vrátit poskytnuté prostředky do státního rozpočtu. Vydáváme se spolu se starostou za ministrem financí Eduardem Janotou

a žádáme jej o pomoc. Vychází nám vstříc, ale je nekompromisní. Město nemusí vracet peníze, ale ručí za to, že ošetří smlouvy s Krajským úřadem tak, aby majetek pořízený za státní dotaci dál sloužil svému účelu. Druhá pozitivní zpráva! Domlouváme

schůzku s ministryní zdravotnictví Danou Juráskovou. Také ona přislíbila vstřícnost.

Pohled a obavy zaměstnanců

Zdravotní personál – sestry a lékaři – to je největší bohatství každého zařízení. Tři sta lidí je v nejistotě, jak to bude s jejich zaměstnáním. Nestačí mít jen pojištěný majetek, lidský potenciál je ještě důležitější a udržet kvalitní odborníky resp. přivést víc kvalifikovaných sil do nemocničního zařízení v Kutné Hoře by mělo být úkolem číslo jedna. Městské zastupitelstvo na jednom

ze svých posledních zasedání odsouhlasilo ošetření pracovního vztahu stávajících zaměstnanců nemocnice. Třetí pozitivní zpráva!

Optimismus na místě

Na vlastní oči (a uši) jsem si ověřila dobré úmysly všech zúčastněných a nemám důvod bát se. Zdá se, že seriál o nemocnici na kraji jednoho malého středočeského města skončí šťastně. Nepostřehla jsem v jednání nikoho ze zúčastněných politický populismus, všude jsem se setkala s opravdovou snahou věc řešit. Všechna jednání mě přesvědčila, že v současné politické situaci je možné se dohodnout. Fischerův kabinet nemá zájem házet klacky pod nohy krajským představitelům, vedení města je připraveno vyjednat s hejtmanem oboustranně efektivní podmínky pro převod nemocnice. Pozitivní nálada a vůle domluvit se.

Že by se konečně blýskalo na lepší politické časy? Věřím, že ano.

Olga Zubová, poslankyně PSP ČR

Článek ze dne: 04.11.2009, celkem byl přečten 793x

Užitečné odkazy: Suverenita Facebook Galerie Zubov Olga Zubová na iDnes Psí útulek
OlgaZubova.cz

Copyright DITOM Construction s.r.o. - Výrobce regálových systémů 2010, Olga Zubová. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru. Připomínky a dotazy technického charakteru směřujte laskavě na adresu webmaster@olgazubova.cz(čas dotazu:0.0146, návštěvy: 109442/19)