Ohleduplnost je základ kvalitních vztahů

Proč jsem se rozhodla kandidovat do Senátu?

Kutnohorsko a Havlíčkobrodsko dobře znám.

Žiji v tomto regionu už půl století, vím, co nás kde pálí.

Po čtyřech letech ve vrcholné politice mám řadu zkušeností, které bych ráda ve prospěch svého regionu zúročila.

Proč byste mě měli volit? V čem mohu být našemu regionu prospěšná? Co budu podporovat a co naopak ne?

Ráda bych se v případě zvolení angažovala v pěti oblastech, které jsou mi nejblíž

1) Podpora středních podnikatelů a zemědělců

Vím, že lidi v našem regionu nejvíc trápí nezaměstnanost. Proto bych chtěla podpořit všechny zákony, které usnadní život těm, kteří chtějí pracovat, mohou dát práci dalším, ale dosud jim daňová politika a nepřiměřená byrokracie braly chuť podnikat a rozvíjet svou živnost. Daňová politika musí být spravedlivá ke všem.

2) Podpora rozumných zdravotních zákonů

Zdravotnictví musí být dostupné pro každého. Zdravotní reforma, o které se stále hovoří, nesmí být nástrojem pro divokou privatizaci zdravotnických zařízení a byznys. Měla by dát lidem jistotu, na co se mohou spolehnout (tedy co je státem garantovaná péče - tzv.lékařský standard) a kde si musejí připlácet. Třicetikorunové poplatky považuji i nadále za nesystematické, hloupé a ponižující. Pacient by neměl být trestán za to, že vyhledá lékaře.

3)Podpora vzdělání

Investice do vzdělání je tou nejsmysluplnější. Podpořím zákony, které zaručí učitelům odpovídající ohodnocení a důstojné podmínky srovnatelné se zbytkem Evropy. Vzdělání musí být dostupné pro všechny, vedle soukromých placených škol musí existovat síť škol veřejných bez školného. Jsem pro zachování malých venkovských škol.

Nevzdám se návrhu na zřízení vysoké školy ve Středních Čechách se sídlem v Kutné Hoře, který jsem spolu s dalšími předkladateli v minulém volebním období prosazovala. Je to šance na oživení regionu ale hlavně na nabídku nových pracovních příležitostí.

4)Kultura a sport potřebuje podporu ve městě i na vesnici

Už do Poslanecké sněmovny v roce 2006 jsem kandidovala pod heslem 1% na kulturu ze státního rozpočtu. Dnes bych toto heslo rozšířila na 1% na kulturu a sport ze státního rozpočtu.

Nemyslím tím ale státní dotace vyvoleným či nákup uměleckých děl do státních sbírek za předražené ceny. Zejména na venkově jsou kulturní a sportovní akce tím, co lidi spojuje, co je učí vzájemné soudržnosti a kolegialitě, co v mladé generaci pěstuje vlastnosti jako je odpovědnost, vztah ke kulturnímu dědictví, hrdost a příslušnost k určitému kolektivu. Ty je třeba podporovat především. Forma daňových asignací je jednou z možností.

5) Ochrana životního prostředí

V přírodním prostředí je třeba se chovat ohleduplně, respektovat přírodní zákonitosti a nesnažit se poroučet větru dešti za každou cenu. Už v minulém volebním období bylo mé hlasování v Parlamentu vyhodnoceno jako jedno z "nejzelenějších". Pokračovat v této linii je pro mě samozřejmostí.

Chci v Senátu hovořit vaším jménem, jsem jedna z vás a jsem na vaší straně

Vaše Olga Zubová

Článek ze dne: 01.08.2010, celkem byl přečten 1888x

Užitečné odkazy: Suverenita Facebook Galerie Zubov Olga Zubová na iDnes Psí útulek
OlgaZubova.cz

Copyright DITOM Construction s.r.o. - Výrobce regálových systémů 2010, Olga Zubová. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru. Připomínky a dotazy technického charakteru směřujte laskavě na adresu webmaster@olgazubova.cz(čas dotazu:0.0132, návštěvy: 149245/5)