Do politiky patří selský rozum a ohleduplnost

Prostřeno aneb hody grantojedů

V městském zastupitelstvu se někdy odehrávají zajímavé příběhy. Jeden takový mohli zažít přítomní na prvním lednovém zasedání na kutnohorské radnici. Snad názvem svého článku neurazím populární televizní pořad o vaření . V tomto případě jde totiž stranou kultura stolování a menu je omezeno na hlavní chod , na jehož přípravě se podíleli a na jehož konzumaci netrpělivě čekají mnozí ze zastupitelů. Zábava, o kterou se v pořadu Prostřeno starají hostitelé na samém konci, předchází zde samotnému hodování.

Poté, co zastupitelé projednají všechna rozpočtová opatření, zápisy výborů, prodeje pozemků, ukončená členství v osadních výborech atd. , přichází na řadu poslední bod jednání nazvaný „rozdělování finančních prostředků z příspěvkových programů“. Běžně se této proceduře říká schvalování grantů.

Nutno dodat, že členové zastupitelstva mají v tomto případě pouze roli „mačkače“ tlačítek „pro“,“ proti“ či „zdržel se“. Granty předtím prošly sítem hodnotitelů a kontrolou a úpravami rady města.

Jak je vidět, ne všichni jsou ochotni nasměrovat svůj prst na tlačítko „pro“. Alespoň ne bez diskuse. Hned po první připomínce opoziční zastupitelky přichází doporučení znervózněného místostarosty, abychom se nenechali ovlivnit negativními stanovisky a chovali se rozumně. Vždyť bychom mohli zablokovat svým hlasováním tok peněz pro desítky sdružení, která na ně netrpělivě čekají. Hm, takové demokratické doporučení. Opoziční zastupitelka kapituluje dříve, než se člověk naděje: „Já vám to tu klidně odsouhlasím, abych to nezablokovala…..“

Jsem nováček. Je mi divné, že mezi příjemci grantů jsou často zastupitelé nebo sdružení, jejichž členy jsou zase zastupitelé. Vznáším dotaz, zda to nikomu nepřipadá jako střet zájmů? Okamžitě se hlásí do diskuse několik potrefených hus . Zaznívají argumenty na obhajobu jednotlivých projektů. Poznámka, že v tak malém městě se prostě stane, že lidé, kteří se veřejně angažují v kultuře či sportu, jsou zároveň zastupiteli, je sice pravdivá, ale nevyvrací podezření na střet zájmů. Následuje pochvala na adresu takzvaných hodnotitelů, kteří předvedli téměř nadlidský úkol. No řekněte, bylo by v silách někoho jiného zhodnotit podle jakéhosi bodového systému sedmdesát projektů?

Jsem nováček. Ptám se, jestli hodnotitelé pracovali zadarmo nebo za honorář. A kolik to stálo? Kdo byli hodnotitelé? Kdo je vybral?

Místo jednoznačné odpovědi zase jen stesky zastupitelky, jejíž společnost čeká na svých 130 000,-Kč. Objasňuje, jak jako hodnotitelka (???) byla objektivní, jak každý projekt bodovali dva nezávislí hodnotitelé, jak má čisté svědomí a nikoho nepoškodila a jak je její práce důležitá, protože upozorňuje na tradice Kutné Hory ……….a jak ta práce byla složitá…………a jak byli přizváni i členové odborných komisí….. a jak a jak a jak…..

Starosta, který správně pochopil, že vůbec nekritizuji ani jednotlivé projekty ani práci hodnotitelů, ale proces jako takový, vyjadřuje pochopení pro mé pochybnosti.

Jsem nováček. Během jeho řeči rozdýchávám fakt, že rozhořčená zastupitelka - čekatelka na grant je zároveň hodnotitelkou. Ptám se, zda to všem připadá normální ?

Laskavé vysvětlení paní místostarostky mě uklidňuje. Hodnotitelé nehodnotili vlastní projekty. Vždycky nějaké jiné. Jen doufám, že ne systémem já Frantovi Franta mně….

Zkušení opoziční zastupitelé připomínají, že v minulosti projekty hodnotily odborné komise zdarma a opakují můj dosud nezodpovězený dotaz na cenu, za jakou bylo tentokrát ono hodnocení provedeno. Nastává šum v sále, listování v lejstrech a dotazy na přísedící úředníky. Nakonec je kolonka s příslušnou částkou nalezena. 25200,-Kč.

A jeden z evidentně matematicky silných zastupitelů potvrzuje, že je to určitě ta částka, neboť 70 posudků po dvě stě korunách „to odpovídá“(!)

Jsem zase o něco klidnější. O peníze na naší radnici je dobře postaráno. Nestíhám svůj poslední dotaz, zda došlo k nějakým převratným změnám v násobilce. Předbíhá mě jeden z opozičních kolegů.

Vybízí nás, abychom se vrátili k demokracii a šli hlasovat. Tento mimořádně konstruktivní návrh potěší již evidentně unavené zastupitele obou táborů. Stahují své přihlášky do diskuse a vítězným smáčknutím tlačítka posílají 2 760 000,-Kč vyvoleným.

Jsem nováček. Vážím si všech živnostníků a podnikatelů, kteří pracují , živí své rodiny a dávají práci ostatním, aniž by byli přisáti k štědrému prsu našeho státu.

Článek ze dne: 28.01.2014, celkem byl přečten 2059x

Užitečné odkazy: Suverenita Facebook Galerie Zubov Olga Zubová na iDnes Psí útulek
OlgaZubova.cz

Copyright DITOM Construction s.r.o. - Výrobce regálových systémů 2010, Olga Zubová. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru. Připomínky a dotazy technického charakteru směřujte laskavě na adresu webmaster@olgazubova.cz(čas dotazu:0.0115, návštěvy: 146841/9)