Že se nebojím, víte všichni !

Silver A podpořila finančně Jana Bobošíková

Silver A v paměti tří generací - 9.1.2012

V Pardubicích se odpoledne sešli vedle návštěvníků také pamětníci výsadku členů operace Silver A a událostí spojených s obdobím heydrichiády. Pietní a vzpomínkové setkání patří do celé řady akcí, které v následujících šesti měsících připomenou sedmdesáté výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a vypálení obcí Ležáky a Lidice.

Vzpomínka na operaci Silver A

Setkání se uskutečnilo v areálu pardubického Zámečku, městské vily, která za protektorátu fungovala jako sídlo a popraviště gestapa. Poté se účastníci přesunuli do hotelu Zlatá štika. "Tady se účastníci dozvědí novinky z bádání našich předních historiků," dodal pro ČT24 organizátor pietního aktu a ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl. Akce byla určena především pro pamětníky paravýsadku Silver A, ležácké tragédie, pardubického odboje a jejich potomky.

Právě operace Silver A je s Pardubicemi nedílně spojená. Její aktéři, výsadkáři Alfréd Bartoš, Jiří Potůček a Josef Valčík, nad Československem seskočili v noci z 28. na 29. prosince 1941 a měli za úkol navázat rozhlasové spojení mezi protektorátem a Londýnem. To se jim podařilo, kvůli obavám ze zaměření však museli vysílačku Libuše opakovaně přemísťovat, mj. do mlýna v Ležákách.

Ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl ve Studiu ČT24:

"9. ledna se poprvé pokusil radista Jiří Potůček z paravýsadku Silver A navázat radiové spojení s londýnským vedením. Ono se skutečně podařilo, ale protože neměl zpětnou vazbu, nevěděl o tom. Kvůli nějaké poruše na přijímači musela být vysílačka opravena… My jsme si tento termín, poměrně zlomový z hlediska odboje, vybrali, abychom zavzpomínali v Pardubicích na všechny ty oběti a hrdiny pardubického a ležáckého odboje a heydrichiády."

V Pardubicích skupina vytvořila velkou ilegální síť spolupracovníků prakticky před očima okupační správy. Skutečnost, že výsadkáři zůstali řadu měsíců v utajení, zůstává dodnes překvapující i pro historiky. "Alfréd Bartoš přišel do Pardubic, kde ho všichni znali, ale nenarazil na lidi, kteří by měli zájem tuto operaci nebo jeho samého prozradit," říká historik z lidického památníku Vojtěch Kyncl. "Pardubice a Východočeský kraj měly vytvořeno několik proněmeckých organizací s kontakty na vysoká nacistická místa. Proč vlastně neměli zájem udávat, je otázkou. Je to záležitost historická až romantická."

Tolik zdroj:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/159719-pametnici-odboje-si-v-pardubicich-pripomneli-operaci-silver-a/

O tom, že vzpomínkovou slavnost iniciovala a jako každý rok výrazně finančně podpořila Jana Bobošíková, média neinformovala.

Článek ze dne: 09.01.2012, celkem byl přečten 1585x

Užitečné odkazy: Suverenita Facebook Galerie Zubov Olga Zubová na iDnes Psí útulek
OlgaZubova.cz

Copyright DITOM Construction s.r.o. - Výrobce regálových systémů 2010, Olga Zubová. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru. Připomínky a dotazy technického charakteru směřujte laskavě na adresu webmaster@olgazubova.cz(čas dotazu:0.007, návštěvy: 146841/9)