Ohleduplnost je základ kvalitních vztahů

Výroční zpráva spolku Dědina Bahno

Už pět let působí spolek Dědina Bahno, z.s.a rok co rok se řadí k jedněm z nejaktivnějších organizací v regionu.

1.Členská základna

Během roku 2015 vstoupila do spolku další členka – Jana Jelínková z Čáslavi a počet členek tak stoupl na 22.

Byla úspěšně dokončena registrace spolku do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze .

Všechny členky se zúčastňovaly podle svých možností přípravy, organizace a zajišťování akcí spolku a všem náleží velká pochvala za jejich aktivitu.

2.Akce

1. V pořadí druhý masopust v Bahně , Krasoňovicích, Bahýnku, na Zavadilce a v Předbořicích se konal 14.2. Akce byla stejně jako v předchozím roce úspěšná, početný průvod masek doprovázela kapela p.Seiferta. Akci podpořila Obec Černíny a Agro Podlesí.

2.Členky spolku připravily během roku 2015 tradiční akce jako dětský karneval 7.3., kterého se zúčastnilo více než 40 dětí. Akci finančně podpořila obec. Program zajistila Iva Kapková s Janou Náhlovskou, které provedly děti celým odpolednem jako pohádkové postavy Bob a Bobek.

3.Spolek Dědina přispěl svým členkám na představení Žena za pultem – pult osobnosti v kutnohorském Tylově divadle, které navštívily s dalšími spoluobčany Černín 22.3.

28.8. zorganizoval spolek DĚDINA Bahno další letní posezení s hudbou u grilu. Občerstvení bylo zakoupeno z prostředků získaných během masopustu. Pozváni byli všichni , kteří se masopustu zúčastnili nebo jinak s jeho přípravou pomohli.

3.10. proběhla akce "Čistý les" velmi kladně hodnocená v médiích. Téměř třicet občanů zejména z Bahna, ale i ze Zavadilky a Černín věnovalo sobotní odpoledne úklidu lesa v Bahýnku. Odměnou jim bylo posezení s občerstvením, které věnoval obecní úřad.

31.10. vyzkoušely členky spolku novou akci pro děti „Lampionový průvod Bahno – Krasoňovice“-podvečerní párty s opékáním buřtů a čertovských topinek.

Nejvíce navštěvovanými a u veřejnosti populárními se staly tématické podzimní plesy. 21.11. se v bahenském kulturním domě konal Staročeský ples, kde se za doprovodu skupiny Alboro bavil rekordní počet hostů..

Předtančení skupiny Martina a její sestry se těšilo velkému úspěchu , klasické české občerstvení bylo vítaným zpestřením plesu.

29.11.2015 se díky iniciativě spolku ve spolupráci s OÚ podařilo jako minulý rok rozsvítit vánoční strom. Jako host vystoupila hudební skupina Stanislava Jelínka. Počasí bylo deštivé, ale i přes to přišlo pozdravit se se sousedy hodně občanů Bahna.

5.12.2015 se konala tradiční mikulášská nadílka pro děti. V tomto roce se nepodařilo získat dotaci na divadelní představení, které v minulých letech bylo součástí mikulášské nadílky.

Spolek Dědina Bahno podporoval opět účastí svých členek akce pořádané jinými subjekty. Na karnevalu pořádaném SDH Bahno například zorganizovaly členky spolku Dědina scénku „Večerníček – aneb z pohádky do pohádky“, většina se také vydala na vernisáž výstavy Šikulové z regionu nebo na divadelní představení ochotnického spolku v Paběnicích. Podle možností navštěvovaly členky spolku i ostatní akce pořádané SDH nebo OÚ.

3.Medializace

O dění spolku se snažíme pravidelně informovat ve všech regionálních tiscích, na internetových portálech a díky Klárce Náhlovské, která neúnavně dokumentuje veškeré dění v obci a spravuje stránky bahno-cerniny.cz , je vše uloženo na internetu. Akce spolku se staly známými a oblíbenými i v okolních obcích.

4.Hospodaření

Spolek má řádně vedené účetnictví. Účet ani stav pokladny nevykázal za rok 2015 pokles, naopak došlo opět k mírnému navýšení .

Příjmy spolku jsou vstupné, občerstvení, dotace a příspěvky obce a dárců. Výdaje spolku jsou zejména nákup materiálu, občerstvení , dekorace, dárky jubilantkám (nad 50 let) a dětem (mikulášská, karneval)

Vše podléhá kontrole revizní komise.

5.Závěr

Spolek naplňuje své poslání rozvíjet, podporovat a oživovat kulturní tradice a společenské dění v obci. Aktivita členek spolku není finančně ohodnocena. Odměnou je ale kladné hodnocení těch, pro které je činnost vyvíjena .

Článek ze dne: 05.04.2016, celkem byl přečten 1067x

Užitečné odkazy: Suverenita Facebook Galerie Zubov Olga Zubová na iDnes Psí útulek
OlgaZubova.cz

Copyright DITOM Construction s.r.o. - Výrobce regálových systémů 2010, Olga Zubová. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru. Připomínky a dotazy technického charakteru směřujte laskavě na adresu webmaster@olgazubova.cz(čas dotazu:0.0214, návštěvy: 151704/3)