Optimismus žena v politice potřebuje jako rytíř brnění

Z mého projevu na sjezdu Suverenity v Praze

Vážené delegátky, vážení delegáti, milí hosté!

Děkuji za pozvání a za možnost pozdravit Vás na Vašem sjezdu.

Za to, že jsem dnes zde, vděčím paní Janě Bobošíkové a paní Janě Volfové, které mě oslovily s návrhem, abychom na politickém poli hledali možnost spolupráce.

Vlastně nahlas vyslovily to, o čem přemýšlím už dlouho. My, zástupci neparlamentních stran se setkáváme na různých fórech, chodíme do televizních pořadů (Politické spektrum), píšeme blogy, příspěvky na FB atd.atd.

A já při kontaktu s kolegy z ostatních stran cítím stále nějaké souznění a shodu, často sdílíme v některých tématech týž názor. Jde nám o mnoho společného.

Všichni vnímáme kroky současné vládní garnitury s rozpaky, všichni kroutíme hlavou nad tím, co všechno je veřejnost ještě schopna snést. Nehodláme se smířit s tím, že mystifikace se stala programem některých politiků, nemíníme přistoupit na to, že 10 lahví těžkého červeného je omluvenka pro machrování politických špiček, jehož jsme svědky z různých nahrávek. Nakonec samotné tajné nahrávky a odposlechy jsou metodami, které do slušné společnosti a do politiky nepatří. Máme vládu, která ignoruje opozici a 40 000 demonstrantů v ulicích, máme ve vládě politika, který kolegy nazývá „paka“ a lidem vzkazuje „držte hubu!“ Shodneme se , že takhle si politiku nepředstavujeme!? Myslím, že ano.

Když nám jde o společnou věc, proč se nevydat společnou cestou?

Jsem přesvědčená, že uzavírat „politické sňatky“ před volbami je čestnější, než se tvářit, že naše strana je ta jediná, která to myslí s občany dobře, a po volbách se spojit s tím, koho jsme v kampani nejvíc kritizovali. Pro příklady nemusím chodit daleko. Dvě největší politické strany v naší zemi, tvářící se jako nesmiřitelní rivalové, uzavírají koalice běžně. Nové strany přesvědčující zase voliče, že s dinosaury nikdy nebudou ve vládě, s nimi nakonec ve vládě sedí.

Když tedy přišla ze strany Suverenity nabídka spolupracovat, jsem ke spolupráci připravena a se mnou další členové DSZ . Už nyní, před volbami. Alespoň se naučíme pracovat společně a nebudeme se překvapovat později, po volbách.

Myslím, že už nyní najdeme situace, kdy se shodneme.

Shodneme se v tom, že slovo dané voličům se má dodržet, shodneme se v tom,že do politiky patří zdravý selský rozum. Nemůžeme souhlasit s tím, když se schvalují nesociální zákony zhoršující životní úroveň tisíců občanů naší republiky ale neřeší se, kdo nese odpovědnost za předražené veřejné zakázky. Také nehodláme souhlasně přikyvovat neustálému hlásání potřebnosti našich vojenských misí v Afganistánu, když se bohužel pouze ze zahraničních médií dozvídáme, že např. v pondělí 30.5.2011 vybombardovala vojska NATO vesnici, kde zahynulo 12 dětí a dva civilisté. Nevěříme slepě poplašným zprávám premiéra Nečase, který vystraší občany ČR den poté, co Německo oznámí úmysl odstoupit od jaderné energie, tím, že v ČR energie podraží o 30%. Chceme vidět analýzu, ze které vychází, chceme dialog.

Programu Suverenity by slušelo i trochu zelené politiky? Ne, nebojte se. Vím, že když se řekne zelená politika, mnozí si okamžitě vybaví aktivisty přivázané ke stromům či živé řetězy kolem jaderných elektráren. Ničeho podobného se od členů DSZ, kteří mají zájem o spolupráci s Vámi, nemusíte obávat. Nejsme partou neoblomných fundamentalistů ani „žabičkářů“, jak nám s oblibou přezdívají.

Zelenou politiku vnímáme především jako soubor kroků, které umožní důstojný život člověku v důstojném prostředí, kroků, které život lidem zpříjemní a ne naopak.

Jde nám o to, jaký vzduch dýchají lidé v Ostravě, jakou vodu pijeme a zda je jí dost, chceme vědět, proč je nutné vymýšlet hlouposti jako je povodňová daň, když každoročně dává vláda peníze na protipovodňová opatření.

Záleží nám na tom, jestli jsou potraviny v obchodech zdravé a jestli ceny za zdravé potraviny jsou únosné....

Myslíme si, že více než konference o globálním oteplování a návštěvy lokalit tajících ledovců, je důležitější vědět, jaká je naše energetická situace, proč stále nehorázně stoupá cena elektřiny a zda se někdo vůbec zamýšlí nad tím, že spotřebitel se nemůže bránit, protože se bez elektřiny prostě neobejde.

Odmítáme novodobý zelený diktát, který lidem život komplikuje místo co by jim pomáhal. Nejsme stoupenci nesmyslných zákazů typu „zákaz topení uhlím“ nebo „zákaz výroby igelitových tašek“ bez toho, aniž bychom uměli nabídnout alternativní řešení pro spotřebitele výhodnější.

Jsme pozorní před zeleným byznysem, jakým se staly např. fotovoltaické elektrárny, jejichž prudce rostoucí podíl je stimulovaný nikoliv snahou o lepší životní prostředí nýbrž snadným výdělkem. Jaké budou dopady fotovoltaického boomu, pocítí spotřebitelé ale i samotní podnikatelé, kteří investovali a vzali si hypotéky díky příslibu garantované výkupní ceny elektřiny.

Dobře víme, jak je důležitá podpora našich výrobců a zemědělců. Dáváme přednost kvalitním českým výrobkům. Divíme se, proč musíme dovážet brambory z Francie, máslo z Belgie či vejce z Polska?! To všechno jsme přece schopni vypěstovat a vyrobit sami doma bez rizika, že budeme ohroženi produkty nižší kvality, které se k nám z EU do bývalého socialistického tábora posílají s vysvětlením, že potraviny jsou přizpůsobeny chuti a zvyklostem toho kterého regionu?! A to nemluvím o tom, jakou cestu k nám urazí v kamionech brázdících celou Evropu a jak je při tom devastováno životní prostředí.

Stali jsme se montovnou Evropy, naše sklárny a textilní továrny jsou většinou zavřené.

Není třeba pokračovat, příkladů by bylo mnohem víc.

Myslím, že v i tomto si rozumíme a v tom jsme "zelení" všichni, jak tu jsme. Budou určitě témata, kde budeme mít zpočátku různý pohled na věc a povedeme o nich diskusi. Právě proto se hlásíme ke spolupráci okamžitě, abychom měli dostatek času na to, připravit kvalitní konkrétní věcný program pro nadcházející krajské a možná že stejně rychle se blížící parlamentní volby.

Věřím, že se nám to povede. Nerada bych to zakřikla, ale myslím, že v současné situaci, po tom všem, co občané vidí a prožívají, přišel čas pro Suverenitu. Přišel čas, aby Suverenita v příštích volbách prorazila magickou hranici 5%, potřebnou ke vstupu do krajských zastupitelstev a Parlamentu.

Článek ze dne: 04.06.2011, celkem byl přečten 1578x

Užitečné odkazy: Suverenita Facebook Galerie Zubov Olga Zubová na iDnes Psí útulek
OlgaZubova.cz

Copyright DITOM Construction s.r.o. - Výrobce regálových systémů 2010, Olga Zubová. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru. Připomínky a dotazy technického charakteru směřujte laskavě na adresu webmaster@olgazubova.cz(čas dotazu:0.0297, návštěvy: 149247/7)